Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ (GR1110001)

Περιγραφή

Οι διαπλάσεις των καλαμώνων που κυριαρχούνται από τα είδη Phragmites australis, Scirpus maritimus, Typha angustifolia, Schoenοplectus lacustris κ.λπ. είναι μεγάλης σημασίας για τα πτηνά που υπάρχουν στο δέλτα. Εξίσου σημαντικές είναι οι λιμνοθάλασσες που βρίσκονται γύρω από αυτό, τα κανάλια με γλυκό νερό και τα στάσιμα ή με μικρή ροή νερά. Τέλος, σημαντικός για τον υγρότοπο είναι ο ρόλος της υδρόβιας βλάστησης σε ρηχές λιμνούλες με γλυκό νερό και κανάλια, όπου κυριαρχούν υδρόβια φυτά που ριζοβολούν στο βυθό, με φύλλα που επιπλέουν ή που είναι βυθισμένα με συχνά αναδυόμενες ταξιανθίες (Nymphaea alba, Trapa natans, Ranunculus fluitans, Potamogeton crispus, P. pectinatus, Myriophyllum spicatum, Ceratophyllum sp. κ.λπ.).

 

Προηγούμενο:
Επόμενο:
< Εισαγωγή
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Θράκη
 
Ν. Έβρου :: ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Ν. Έβρου :: ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
Ν. Έβρου :: ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ξάνθης :: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Ν. Ξάνθης :: ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
Ν. Ροδόπης :: ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ, ΙΣΜΑΡΙΣ - ΛΙΜΝΟΘΑ- ΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ, ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
Ν. Ροδόπης :: ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Ν. Ροδόπης :: ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004