Τετάρτη 17 Ιουλίου 2024
Το βιβλίο της Πεζοπορίας
 Περιεχόμενα
  Γενικά για την πεζοπορία στην Ελλάδα.
  Οι κατηγορίες της πεζοπορίας.
  Βαθμοί δυσκολίας πεζοπορικών - ορειβατικών διαδρομών
  Πώς διαβάζονται οι αναλυτικές περιγραφές των πεζοπορικών διαδρομών.
  Πυξίδα και χάρτες – Τρόποι χρήσης.
  Global Positioning System – Συσκευές και χρήση.
  Ρουχισμός και εξοπλισμός
  Ώρες ανατολής και δύσης του ηλίου
  Ταξίδια σε μεγάλο υψόμετρο
  Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ G.P.S.
 


Το G.P.S είναι μια συσκευή που μπορεί να εντοπίζει το ακριβές σημείο – γεωγραφικό στίγμα - που βρίσκεται κανείς πάνω στη γη. Η χρήση του στην Ελλάδα είναι ακόμα περιορισμένη αν και η επιτυχία του το έχει καταστήσει το πιο επαναστατικό όργανο προσανατολισμού που δημιουργήθηκε μετά την πυξίδα.
Το G.P.S θα μπορούσε ν΄ αποδοθεί και ως Σύστημα Εντοπισμού Γεωγραφικής Θέσης ή εν συντομία Σ.Ε.Θ

Η ΓΗ
Από τον 19ο αιώνα είχε ήδη παρουσιασθεί η ανάγκη για τη δημιουργία ενός συστήματος, που να μπορεί να προσδιορίζει το κάθε σημείο της γης, με ένα μοναδικό κατανοητό και παγκοσμίως αποδεκτό σύστημα, ώστε κάθε σημείο της γης ν’ αποκτήσει μία μοναδική ταυτότητα που θα το προσδιορίζει. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα πλέγμα νοητών γραμμών που περιβάλλουν την υδρόγειο προσδιορίζοντας με μεγάλη ακρίβεια οποιοδήποτε σημείο που βρίσκεται στην επιφάνεια της γης. Το σύστημα αυτό, στην απλουστευμένη του μορφή και για να γίνει πιο κατανοητό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελείται από οριζόντιες και κάθετες γραμμές.
Οι οριζόντιες γραμμές ξεκινούν παράλληλα με τον Ισημερινό και κατευθύνονται προς τους πόλους. Οι γραμμές αυτές λέγονται "παράλληλοι" και προσδιορίζουν το ‘’γεωγραφικό πλάτος’’ (latitude) ενός σημείου.
Οι κάθετες γραμμές περιβάλλουν τη γη με κατεύθυνση κάθετη προς τον ισημερινό. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται "μεσημβρινοί" και προσδιορίζουν το γεωγραφικό μήκος (longitude) ενός σημείου. (Φωτό 1)
Για την αρίθμηση των συντεταγμένων που ορίζονται από τη συμβολή των ‘’παραλλήλων’’ με τους "μεσημβρινούς" χρησιμοποιήθηκαν οι μοίρες, τα πρώτα και δεύτερα λεπτά, που προσδιορίζουν ένα κύκλο. Ως αφετηρία για την αρίθμηση των μοιρών, δηλαδή το "0" (μηδέν), θεωρήθηκε για μεν τους παράλληλους ο Ισημερινός και για τους "μεσημβρινούς" εκείνος που διέρχεται από την πόλη Greenwich της Αγγλίας.
Με αυτό τον τρόπο, οποιοδήποτε σημείο της γης βρίσκεται μεταξύ του ισημερινού και του βόρειου πόλου, προσδιορίζεται με το πρόθεμα Β (διεθνώς Ν) που σημαίνει "βόρειο" και τον αριθμό που μετράει την απόστασή του από τον ισημερινό εκπεφρασμένη σε μοίρες και πρώτα λεπτά. π.χ. Β 37° 59' 30’’
Το ίδιο συμβαίνει με τα νότια πλάτη όπου το πρόθεμα αλλάζει σε Ν (διεθνώς S).
Παρομοίως, οποιοδήποτε σημείο της γης βρίσκεται ανατολικά του μεσημβρινού του Greenwich, προσδιορίζεται με το πρόθεμα Α (διεθνώς Ε) που σημαίνει "ανατολικό" και τον αριθμό που μετράει την απόστασή του από τον πρώτο μεσημβρινό (Greenwich) εκπεφρασμένη επίσης σε μοίρες και πρώτα λεπτά. π.χ. Α 23° 44'20’’
Για τα γεωγραφικά μήκη που βρίσκονται δυτικά του Greenwich το πρόθεμα αλλάζει σε Δ (διεθνώς W).
Έτσι έχουμε από τον Ισημερινό μέχρι τον βόρειο πόλο 90° – βόρειο ημισφαίριο - και άλλες τόσες προς τον νότο – νότιο ημισφαίριο.
Ως προς τις κάθετες γραμμές που ξεκινούν με το 0 από το Greenwich, η γη χωρίστηκε στο ανατολικό ημισφαίριο με μισό κύκλο 180° και στο δυτικό ημισφαίριο με πάλι 180° που ενώνονται στον Ειρηνικό ωκεανό. (φωτό 1)
Συνολικά λοιπόν έχουμε τέσσερα τεταρτημόρια το βορειοανατολικό, το νοτιανατολικό, το βορειοδυτικό και το νοτιοδυτικό.

Το γεωγραφικό πλάτος προσδιορίζει τη θέση ενός σημείου πάνω στη γη σε σχέση με τον ισημερινό, δηλ. αν είναι βόρεια ή νότια του ισημερινού.
Ξεκινώντας από τον Ισημερινό κάθε μοίρα αντιστοιχεί με μια γραμμή που απέχει από την επόμενη 111 χλμ.
Το γεωγραφικό μήκος προσδιορίζει τη θέση ενός σημείου πάνω στη γη σε σχέση με τον μεσημβρινό του Greenwich δηλ. αν είναι ανατολικά ή δυτικά του Greenwich. Στο ύψος του ισημερινού οι μεσημβρινοί απέχουν μεταξύ τους 111 χλμ. (δηλαδή το γεωγραφικό μήκος με το πλάτος σχηματίζουν ένα τετράγωνο) ενώ όσο ανεβαίνουν προς τα πάνω συγκλίνουν και ενώνονται στους πόλους.

Η μοίρα υποδιαιρείται σε 60’ (πρώτα) και το κάθε πρώτο λεπτό αποτελείται από 60’’ (δεύτερα). ¶ρα αν το κάθε πρώτο είναι 111 χλμ. / 60 = 1850μ. (όσο ακριβώς ένα ναυτικό μίλι), κάθε δεύτερο είναι 1850 μ. / 60 = 30,8μ. Τα νούμερα αυτά αλλάζουν στο γεωγραφικό μήκος μια που οι γραμμές συγκλίνουν προς τους πόλους με αποτέλεσμα να μειώνονται συνεχώς.
Για να δείξουμε λοιπόν ένα σημείο στη γη το δείχνουμε ως εξής.
Κατ΄ αρχήν χρησιμοποιούμε τα γράμματα για να δείξουμε σε πιο τεταρτημόριο της γης βρισκόμαστε, χρησιμοποιώντας τους συμβολισμούς με λατινικά γράμματα όπου
Ν – (Νorth) = Bορράς
S – (South) = Nότος
Ε – (Εast) = Aνατολή
W – (West) = Δυτικά
π.χ
Ν 37ο 30’ 30.5’’ – Ε 25ο 40’ 40.5’’
σημαίνει ότι είμαστε 37ο βόρεια του ισημερινού και 25ο ανατολικά του Greenwich
N 37o 30’ 30.5’’ – W 25o 40’ 40.5’’
σημαίνει ότι είμαστε 37ο βόρεια το ισημερινού και 25ο δυτικά του Greenwich
S 37o 30’ 30.5’’ – W 25o 40’ 40.5’’
σημαίνει ότι είμαστε 37ο νότια του ισημερινού και 25ο δυτικά του Greenwich

Η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των συντεταγμένων γεωγραφικού πλάτους (βόρεια)
Ν 34ο – 41ο και γεωγραφικού μήκους (ανατολικά) Ε 19ο – 29ο

Η ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ G.P.S
Το G.P.S (Σ.Ε.Θ) σαν κύριο και πρωταρχικό στόχο του, έχει να δίνει τις γεωγραφικές συντεταγμένες του σημείου που βρίσκεται. Για να επιτευχθεί αυτό, από το Πεντάγωνο των Η.Π.Α, για στρατιωτικούς κατ΄ αρχήν λόγους, δημιουργήθηκε το 1973 ένα σύστημα 24 δορυφόρων και επίγειων σταθμών που ελέγχουν τους δορυφόρους και το οποίο ονομάζεται NAVSTAR. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι κάθε σημείο της γης να το βλέπουν ταυτόχρονα τουλάχιστον 6 δορυφόροι. Το NAVSTAR δημιουργήθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς προκειμένου οι αμερικάνικοι πύραυλοι να μπορούν να πλήττουν στόχους ακόμα και σε περίμετρο ενός μέτρου, γρήγορα όμως έγινε αναγκαίο για τη ναυσιπλοΐα η οποία είναι και πλήρως εξοπλισμένη με αυτά τα συστήματα.
Το NAVSTAR παραμένει παγκοσμίως το μοναδικό σύστημα παροχής πληροφοριών γεωγραφικών συντεταγμένων με αποτέλεσμα η Αμερική εκτός από ένα μοναδικό στρατιωτικό πλεονέκτημα να μπορεί να ελέγχει πολλές διεθνείς λειτουργίες όπως ναυσιπλοΐα, συγκοινωνίες κ.λ.π. Μέχρι το 2000 το σύστημα παρουσίαζε εσκεμμένες προγραμματισμένες αποκλίσεις (selective availability). Η κατάργηση τους έδωσε νέα ώθηση στην ανάπτυξη των συστημάτων G.P.S (Σ.Ε.Θ) που άρχισαν να τοποθετούνται ακόμα και σε συστήματα πλοήγησης αυτοκινήτων κ.λ.π. Το 2003 η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την έναρξη κατασκευής του δικού της συστήματος που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2009.
Ένα φορητό G.P.S (Σ.Ε.Θ) δέχεται σήμα από 12 δορυφόρους. Για να λειτουργήσει σωστά πρέπει να πάρει σήμα από τουλάχιστον 4 δορυφόρους. Το G.P.S (Σ.Ε.Θ) μετρά τον χρόνο που χρειάζεται κάθε ραδιοσήμα των δορυφόρων για να φτάσει στον δέκτη που κρατάμε στα χέρια μας. Η διαφορά χρόνου (νανοδευτερολέπτων) που χρειάζεται το σήμα από τους δορυφόρους, να συγκλίνει στην συσκευή μας, υπολογίζει και την ακριβή μας θέση πάνω στη γη.
Αγνοώντας όμως κανείς τα τεχνικά θέματα, όταν ανοίγει το το G.P.S (Σ.Ε.Θ) έχει στην οθόνη του τις συντεταγμένες στην παρακάτω μορφή που δείχνουν το μοναδικό σημείο που βρίσκεται πάνω στη γη.

Ν 37ο 30’ 30.5’’
Ε 25ο 40’ 40.5’’

DATUM
H απεικόνιση της σφαιρικότητας της γης σε ένα επίπεδο χάρτη συναντά μεγάλες δυσκολίες και γι΄ αυτό το σκοπό δημιουργήθηκαν διάφορα συστήματα προβολής των σφαιρικών συντεταγμένων σε δύο διαστάσεις. Ανάλογα με το σύστημα που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του χάρτη χρησιμοποιεί ένα datum το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο χρήστης του χάρτη για να προσαρμόσει σε αυτό το G.P.S (Σ.Ε.Θ) του. Σε μοίρες το πιο διαδεδομένο παγκοσμίως είναι το datum WGS84. Όσοι χρησιμοποιούν χάρτες της Γ.Υ.Στρατού το datum είναι European 50.
Tα τελευταία χρόνια έχουν διαδοθεί τα συστήματα datum που λαμβάνουν υπ’ όψιν το μετρικό σύστημα διευκολύνοντας τον αναγνώστη ενός χάρτη. Το πιο διαδεδομένο στο εξωτερικό είναι το datum UTM ενώ η Γ.Υ.Στρατού στην Ελλάδα χρησιμοποιεί το σύστημα ΕΓΣΑ το οποίο απεικονίζεται και στους χάρτες της. (Για τους χάρτες δείτε κεφάλαιο οι Χάρτες στην Ελλάδα). Το πρόβλημα είναι ότι τα G.P.S (Σ.Ε.Θ) που κυκλοφορούν δεν υποστηρίζουν το σύστημα ΕΓΣΑ το οποίο θα πρέπει να το ορίσει ο χρήστης.
Όταν σας δίνουν συντεταγμένες ή θέλετε να συνδυάσετε χάρτη με ένα G.P.S (Σ.Ε.Θ), θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε το datum με το οποίο έχουν αποδοθεί οι συντεταγμένες ή έχει κατασκευασθεί ο χάρτης.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΜΟΝΤΕΛΑ G.P.S (Σ.Ε.Θ)
Τα G.P.S (Σ.Ε.Θ) εξελίσσονται συνεχώς διατηρώντας τις βασικές αρχές λειτουργίας τους. Τα πρώτα χρόνια τα G.P.S (Σ.Ε.Θ) ήταν αρκετά ογκώδη. Τα επόμενα μοντέλα ήταν αρκετά μικρότερα αλλά η εξέλιξη τους επέτρεψε την ενσωμάτωση χαρτών στο λογισμικό τους οπότε απαιτήθηκαν μεγάλες οθόνες για να μπορεί ο χρήστης να διακρίνει τα στοιχεία ενός χάρτη.
Το 2004 κυκλοφορήσανε G.P.S (Σ.Ε.Θ),με ενσωματωμένο κινητό τηλέφωνο και έγχρωμη οθόνη.
Στην Ελλάδα κυκλοφορούν δύο μάρκες φορητών G.P.S (Σ.Ε.Θ), της Garmin και της Magellan. Στη φωτογραφία βλέπετε ένα Garmin 76 ένα από τα τελευταία φορητά μοντέλα της εταιρείας.


φωτό 2
1. Η οθόνη του G.P.S (Σ.Ε.Θ) στην οποία και απεικονίζονται και οι χάρτες αν η συσκευή έχει δυνατότητα να τους φορτώσει.
2. Το πλήκτρο UP – DOWN που επιτρέπει να κινείται κανείς μέσα στην οθόνη.
3 & 4. Είναι αντίστοιχα τα πλήκτρα ENTER και ESC (QUIT).
5. Το ΟN – OFF της συσκευής.
6. Το κουμπί GOTO ή NAVIGATION με το οποίο αναζητάμε τον προορισμό μας.
7. Το ΖΟΟΜ της οθόνης.
8. Το κουμπί PAGE με το οποίο μετακινούμαστε από σελίδα σε σελίδα.

Όταν τo G.P.S (Σ.Ε.Θ) βρίσκεται σε λειτουργία και έχει πάρει το σωστό σήμα από τους δορυφόρους εμφανίζει την οθόνη των δορυφόρων (φωτό 3) όπου βλέπετε τις μπάρες που δείχνουν τον αριθμό των δορυφόρων από τους οποίους λαμβάνει σήμα η συσκευή (κόκκινη γραμμή 1). Σημαντική είναι η ένδειξη 3D (κόκκινη γραμμή 2) η οποία υποδηλώνει ότι η συσκευή παίρνει σήμα πάνω από 4 δορυφόρους και εκτός από το γεωγραφικό μήκος και πλάτος μπορεί ν΄ απεικονίσει και το υψόμετρο του σημείου που βρίσκεστε. Γενική αρχή είναι να αποφεύγετε να στηρίζεστε για ακρίβεια στο G.P.S (Σ.Ε.Θ) όταν η οθόνη δείχνει 2D.
Η δεύτερη οθόνη είναι των γεωγραφικών συντεταγμένων (φωτο 4) στην οποία και εμφανίζονται το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της θέσης μας (κόκκινη γραμμή 3). Η πιο συνήθης μορφή των συντεταγμένων είναι (Ν 37ο 30’ 30.5’’ - Ε 25ο 40’ 40.5’’) την οποία και σας προτείνουμε εκτός αν χρησιμοποιείτε μετρικό datum.

(Οι οθόνες που παρουσιάζονται είναι από παλαιότερα G.P.S (Σ.Ε.Θ) αλλά τις προτιμήσαμε γιατί είναι πιο απλές)

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ G.P.S (Σ.Ε.Θ)

Το G.P.S (Σ.Ε.Θ) διαχειρίζεται δύο κατηγορίες πληροφοριών
1) WayPoints ή Mark και τα
2) Tracks.

1) Waypoints ή Μarks
Πατώντας το ειδικό κουμπί του G.P.S (Σ.Ε.Θ) σας, αποθηκεύετε τις συντεταγμένες που εκείνη τη στιγμή δείχνει η οθόνη σας. Ο συνήθης αριθμός των waypoints που μπορούν να αποθηκεύσουν τα G.P.S (Σ.Ε.Θ) είναι 500. Το κάθε waypoint απεικονίζεται με έναν αύξοντα αριθμό, περιγραφή που μπορείτε εσείς ν΄ αλλάξετε γράφοντας π.χ αντί 001 τη λέξη SPITI που την θυμάστε ευκολότερα. Πατώντας κατά τη διαδρομή σας πολλά Mark τα έχετε στην οθόνη του G.P.S (Σ.Ε.Θ) σας. (Φωτό 5)

Για τα waypoints υπάρχουν δύο περιπτώσεις
- να σας δώσει κάποιος τα waypoints και να τα καταχωρήσετε πριν ξεκινήσετε τη διαδρομή σας.
- να τα καταγράψετε εσείς με το GPS κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας π.χ φεύγοντας από το σημείο Μ1 για να πάτε στο σημείο Μ6.
Ας δεχτούμε ότι με ένα από τους δύο τρόπους έχουν καταχωρηθεί και τα 6 waypoints στο G.P.S (Σ.Ε.Θ) σας.
Τι κάνετε; Αν π.χ είστε στο σημείο Μ1 και θέλετε να πάτε στο Μ2 πατώντας το ειδικό κουμπί του G.P.S (Σ.Ε.Θ) σας (GO TO ή NAVIGATION) - (φωτο 2 – σημ.6) του ζητάτε να σας οδηγήσει στο Μ2. Το G.P.S (Σ.Ε.Θ) θα σας δείξει σε ευθεία γραμμή (φωτό 5) σε πόση απόσταση βρίσκεται το Μ2 και στις πόσες μοίρες. Εδώ πλέον χρειάζεται η πυξίδα (δες πυξίδα και χάρτες τρόποι χρήσης) για να βρείτε την κατεύθυνση σας και να οδηγηθείτε στο Μ2. Ας σημειωθεί ότι το G.P.S (Σ.Ε.Θ) τα βλέπει όλα σαν ευθείες και δεν γνωρίζει αν στη διαδρομή σας υπάρχει γκρεμός ή κάτι αδιάβατο.


Οθόνη όπου φαίνεται το track μιας διαδρομής και το waypoint με την ονομασία Ramp. Στο κέντρο της οθόνης υπάρχει ένας ρόμβος που δείχνει το σημείο που βρίσκεστε.

2) ΤRACKS
To G.P.S (Σ.Ε.Θ) όταν λειτουργεί λαμβάνοντας το σήμα από τους δορυφόρους, αφήνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα μία τελεία (point) πάνω στην οθόνη σας δημιουργώντας μια συνεχή γραμμή (track) που απεικονίζει τη διαδρομή που περπατάτε (φωτό 5 - κόκκινη γραμμή). Η γραμμή αυτή είναι η πραγματική πορεία της διαδρομής σας. Το να έχετε το track μιας διαδρομής είναι ότι καλύτερο για να πάτε με ασφάλεια στον προορισμό σας γιατί κοιτάτε συνεχώς την οθόνη του G.P.S (Σ.Ε.Θ) σας ώστε να βρίσκεστε συνεχώς πάνω στη γραμμή του track. Aν π.χ πάτε από το Μ1 στο Μ6 και έχετε καταγράψει το track της διαδρομή σας, δεν έχετε παρά στην επιστροφή απλά να το ακολουθήσετε και θα φτάσετε πάλι στο Μ1 με απόλυτη ασφάλεια ακόμα και αν είναι νύχτα.
Το πρόβλημα που υπάρχει με το track είναι ότι δεν μπορείτε να το καταχωρήσετε όπως τα Mark με το χέρι στο G.P.S (Σ.Ε.Θ) σας, αλλά πρέπει να έχετε υπολογιστή και το κατάλληλο πρόγραμμα ώστε όταν κάποιος σας δώσει το track μέσω του υπολογιστού να το φορτώσετε στον G.P.S (Σ.Ε.Θ) σας. (δείτε παρακάτω συνεργασία G.P.S (Σ.Ε.Θ) με υπολογιστή.)
Τα παλαιότερα G.P.S (Σ.Ε.Θ) μπορούσαν να δεχτούν από 1200 μέχρι 3000 points που ισοδυναμούσαν από 8 μέχρι 20 ώρες πεζοπορίας. Μετά το G.P.S (Σ.Ε.Θ) γέμιζε και σταμάταγε να γράφει και έπρεπε ή να τα σβήσετε ή να τα αδειάσετε σε ένα υπολογιστή. Τα τελευταία μοντέλα των G.P.S (Σ.Ε.Θ) έφθασαν τα 10.000 σημεία που ισοδυναμούν με 80 ώρες πορεία δηλαδή περίπου 8 μέχρι 10 μέρες πεζοπορία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ G.P.S (Σ.Ε.Θ) ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Η πλήρη αξιοποίηση ενός G.P.S (Σ.Ε.Θ) γίνεται όταν το χρησιμοποιείτε σε συνδυασμό με ένα υπολογιστή και με το κατάλληλο πρόγραμμα διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών.
Το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι το ΟΖΙ – ΕXPLORER ένα πρόγραμμα μεγάλων δυνατοτήτων που πωλείται μόνο μέσω Internet. To πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε και να το αγοράσετε στη διεύθυνση www.oziexplorer.com.
Ένα παρόμοιο πρόγραμμα το Topo View πωλείται από την εταιρεία Ανάβαση, ενώ ανάλογα προγράμματα κυκλοφορούν οι δύο εταιρείες πώλησης G.P.S (Σ.Ε.Θ) Garmin και Magellan.
Έχοντας το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να ανεβοκατεβάζετε και ν΄ αποθηκεύετε waypoints και tracks. Ήδη για την Ελλάδα υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες στο διαδίκτυο από το Hellas Path www.hellaspath.gr.
Το σύστημα συμπληρώνεται εάν έχετε και ψηφιακούς χάρτες της περιοχής που πρόκειται να περπατήσετε. H εταιρεία Ανάβαση www.anavasi.gr προσφέρει χάρτες πολλών βουνών της Ελλάδας σε ψηφιακή μορφή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ G.P.S (Σ.Ε.Θ)
Ένα G.P.S (Σ.Ε.Θ) πέρα αυτών που αναφέραμε παρέχει πολλές άλλες πληροφορίες χρήσιμες για τη δραστηριότητα της πεζοπορίας. Οι κυριότερες είναι:
Ένδειξη υψομέτρου
Η ταχύτητα με την οποία περπατάτε.
Πόσος χρόνος απέμεινε για να φτάσετε στον προορισμό σας.
Ποια ώρα θα φτάσετε στον προορισμό σας.
Σε ποια κατεύθυνση βρίσκεται ο προορισμός σας.
Ώρες ανατολής και δύσης ηλίου.
Μέσος όρος ταχύτητας της πορεία σας.
Ανωτάτη ταχύτητα της πορείας σας

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΟΥ G.P.S
1) Το G.P.S (Σ.Ε.Θ) δεν λαμβάνει σήμα σε κλειστό χώρο (π.χ σε πολυκατοικίες υπόγεια κ.λπ.). Για να λειτουργήσει πρέπει να βρίσκεται σε ανοιχτό χώρο.
2) Δεν έχει καλή λήψη κοντά σε μεγάλα κτίρια, σε χαράδρες και σε πυκνά δάση.
3) Η πυξίδα του για να λειτουργήσει πρέπει κανείς να κινείται. Την αδυναμία αυτή την θεραπεύσανε τα ακριβότερα μοντέλα που έχουν χωριστή μαγνητική πυξίδα. (¶ποψη μας ότι μια απλή πυξίδα των 10 € κάνει πολύ ωραία τη δουλειά της)
4) Το υψόμετρο που δείχνει το G.P.S (Σ.Ε.Θ) πολλές φορές έχει απόκλιση 30 μέχρι 50 μ. Παρ’ όλα αυτά είναι καλύτερο από το βαρομετρικό αλτίμετρο που σε αλλαγές καιρού φτάνει και τα 100μ.

   
  ΣΥΣΚΕΥΕΣ G.P.S
 
Στην Ελλάδα οι δύο πιο διαδεδομένες εταιρείες είναι η Garmin και η Maggelan. Και οι δύο εταιρείες κάθε χρόνο εμφανίζουν νέα μοντέλα, τα οποία δεν είναι εύκολο να τα παρακολουθεί κανείς. Εμείς σας παρουσιάζουμε τη σειρά 76 της Garmin και την σειρά Meridian της Maggelan τα οποία (αρχές του 2004) παρέχουν την καλύτερη σχέση τιμής - ποιότητας και ταιριάζουν με τη δραστηριότητα της πεζοπορίας. Πριν προβείτε σε αγορά αναζητήστε στα αντίστοιχα sites των εταιρειών τα τελευταία τους μοντέλα.

GARMIN : www.garmin.com

Οι δύο τελευταίες σειρές φορητών G.P.S (Σ.Ε.Θ) της Garmin είναι η 76 και η 60 τις οποίες και σας προτείνουμε. Στη σειρά 76 υπάρχουν πέντε μοντέλα ενώ στη σειρά 60 δύο μοντέλα με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

Σειρά 76
1) 76 (500 waypoints – 2000 points στo track, δεν δέχεται χάρτες)
Τιμή λιανικής 274 € (4/2004)

2) Μap 76 (500 waypoints – 10.000 points στo track, δέχεται χάρτες μνήμη 8 ΜG επεκτάσιμη).
Τιμή λιανικής 386 € (4/2004)

3) Map 76 S (500 waypoints – 10.000 points στo track, δέχεται χάρτες μνήμη 24 ΜG, ηλεκτρονική πυξίδα, ηλεκτρονικό βαρόμετρο-αλτίμετρο, γραφικές υψομετρικές παραστάσεις).
Τιμή λιανικής 482 € (4/2004)

4) Map 76 C (1000 waypoints – έγχρωμη οθόνη 256 χρωμάτων - 10.000 points στo track, δέχεται χάρτες μνήμη 115 ΜG, γραφικές υψομετρικές παραστάσεις - αυτονομία 30 ωρών).
Τιμή λιανικής 645 € (4/2004)

5) Map 76 CS (1000 waypoints – έγχρωμη οθόνη 256 χρωμάτων - 10.000 points στo track, δέχεται χάρτες μνήμη 115 ΜG, ηλεκτρονική πυξίδα, ηλεκτρονικό βαρόμετρο- αλτίμετρο, γραφικές υψομετρικές παραστάσεις - αυτονομία 20 ωρών).
Τιμή λιανικής 711 € (4/2004)

Σειρά 60
1) 60C MAP (1000 waypoints - δέχεται χάρτες - μνήμη 56 MG - αυτονομία 30 ωρών - έγχρωμη οθόνη 256 χρωμάτων - 10.000 points στο track)
Τιμή λιανικής 580 € (4/2004)

2) 60CS (1000 waypoints - δέχεται χάρτες - μνήμη 56 MG - αυτονομία 20 ωρών - έγχρωμη οθόνη 256 χρωμάτων - 10.000 points στο track - Ηλεκτρονική πυξίδα - Βαρομετρικό αλτίμετρο )
Τιμή λιανικής 645 € (4/2004)

Αντιπρόσωπος - Σκορδίλης AE - Ποσειδώνος 10 ¶λιμος Τηλ. 210-9858241 www.skordilis.gr

 

MAGELLAN : www.magellangps.com

Η πιο πρόσφατη σειρά είναι τα Meridian την οποία και σας προτείνουμε. Υπάρχουν τρία μοντέλα με τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

Meridian Gold (500 waypoints – 2.000 points στo track, δείχνει το βορρά εν στάσει δέχεται χάρτες, μνήμη 16 ΜG επεκτάσιμη)
Τιμή λιανικής 286 € (2/2004)
Meridian Platinum (500 waypoints – 2.000 points στo track, ηλεκτρονική πυξίδα ηλεκτρονικό βαρόμετρο-αλτίμετρο, δέχεται χάρτες, μνήμη 16 ΜG επεκτάσιμη).
Τιμή λιανικής 388 € (2/2004)
Meridian Color (500 waypoints – 2.000 points στo track, έγχρωμη οθόνη, δείχνει το βορρά εν στάσει, δέχεται χάρτες, μνήμη 16 ΜG επεκτάσιμη).
Τιμή λιανικής 459 € (2/2004)

Αντιπρόσωποι - Σακιώτης AE - Λ. Βουλιαγμένης 47 Γλυφάδα Τηλ. 210-9645460 www.sakiotis.gr

Να θυμάστε ότι ο βασικός ρόλος του G.P.S (Σ.Ε.Θ), είναι να σας εξασφαλίσει ότι θα φτάσετε στον προορισμό σας, δεν θα χαθείτε και ότι θα μπορέσετε με ασφάλεια να επιστρέψετε και στις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες.

 

  :: ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
  Γνωρίστε τα 860 βουνά της Ελλάδος με υψόμετρο άνω των 500μ. με την βοήθεια του iMapper της Anadigit

Δείτε τα βουνά >
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
   
  :: ΜΕΛΗ
  Εγγραφείτε στο pezoporia.gr και εκμεταλλευτείτε τα πλεονεκτήματα των μελών μας. (* απαιτούμενο)  
   
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004