Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ (GR1110005)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Υποηπειρωτικοί στεπόμορφοι λειμώνες, Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-Holoschoenion), Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση, Υπολειμματικά αλλουβιακά δάση (Alno-ulmion), Μικτά δάση δρυός, φτελιάς και φράξου κατά μήκος μεγάλων ποταμών, Δάση με Quercus frainetto, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba, Δάση ορεινών κωνοφόρων με πευκοδάση Pinus nigra ssp. pallasiana, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου με Pinus brutia.

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrum-equinum, Rhinolophus euryale, Myotis emarginatus, Lutra lutra, Citellus citellus, Triturus cristatus, Bombina variegata, Testudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla, Rhodeus sericeus amarus, Barbus plebejus, Cobitis taenia, Lycaena dispar, Euphydryas aurinia.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: - -Πανίδα: 14A, 38C, 2D

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: - -Ουδέτερη: 150, 162 (IN), / 160 (AR) -Αρνητική: 110, 141, 163, 164, 230, 241, 242, 243, 300, 730 (IN) / 240, 400, 410, 502, 730, 850, 948 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: - -Διεθνές επίπεδο: ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα
Η περιοχή έχει σημαντική οικολογική αξία εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πτηνών, πολλά από τα οποία είναι σπάνια στην Ευρώπη. Είναι επίσης σημαντικός βιότοπος για πολλά ερπετά. Εξαιτίας της θέσης της, αποτελεί σταυροδρόμι στις μεταναστεύσεις των πουλιών και δυνητικά, τόπο φωλιάσματος. Αποτελείται από μία προστατευόμενη περιοχή για αρπακτικά πτηνά (7.920 ha), μία περιοχή δασικής διαχείρισης (δασοκομία, εκμετάλλευση, 1.9291 ha) και βοσκότοπους σε δασική γη λιβάδια και γεωργικές εκτάσεις (15,589 ha)

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Θράκη
 
Ν. Έβρου :: ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Ν. Έβρου :: ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
Ν. Έβρου :: ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ξάνθης :: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Ν. Ξάνθης :: ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
Ν. Ροδόπης :: ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ, ΙΣΜΑΡΙΣ - ΛΙΜΝΟΘΑ- ΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ, ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
Ν. Ροδόπης :: ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Ν. Ροδόπης :: ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004