Σάββατο 18 Μαΐου 2024
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ (GR1110004)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ορεινά και Μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus excelsa και J. foetidissima, Στεπόμορφοι, βραχώδεις ανωδασικοί λειμώνες, Ορεινά Μεσογειακά γυμνά λιβάδια, Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης), Δάση με Quercus frainetto, Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis).

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Myotis blythi, Capra aegagrus, Testudo graeca, Mauremys caspica, Elaphe quatuorlineata, Callimorpha quadripunctata.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: 14B, 10D -Πανίδα: 2A, 3B, 22C

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: - -Ουδέτερη: 501, 608, 622 (IN) / 100, 210, 220, 400, 430, 502, 511, 608, 690 (AR) -Αρνητική: 140, 180, 230, 243, 701, 948 (IN) / 140, 701 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: - -Διεθνές επίπεδο: -

Σπουδαιότητα
Η περιοχή έχει μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας της ενδημικής και σπάνιας πανίδας και της υψηλής αισθητικής αξίας του τοπίου (πολλά ρέματα, καταρράκτες και λιμνούλες). Η άγρια πανίδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο του δασικού τοπίου, εάν δημιουργηθούν ευνοϊκοί οικότοποι κατά μήκος του δρόμου, στις περιοχές για αναψυχή καθώς και στα ξέφωτα. Το εκτεταμένο δάσος από Platanus orientalis είναι ένα πολύ όμορφο μέρος του νησιού.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Θράκη
 
Ν. Έβρου :: ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Ν. Έβρου :: ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
Ν. Έβρου :: ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ξάνθης :: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Ν. Ξάνθης :: ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
Ν. Ροδόπης :: ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ, ΙΣΜΑΡΙΣ - ΛΙΜΝΟΘΑ- ΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ, ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
Ν. Ροδόπης :: ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Ν. Ροδόπης :: ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004