Τρίτη 5 Μαρτίου 2024
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ (GR1110003)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Υποηπειρωτικοί στεπόμορφοι λειμώνες, Δάση οξυάς της φυτοκοινωνίας Luzulo-Fagetum, Υπολειμματικά αλλουβιακά δάση (Alno- ulmion), Δάση με Quercus frainetto, Δάση ορεινών κωνοφόρων με πευκοδάση Pinus nigra ssp. pallasiana, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου.

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Lutra lutra, Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrum-equinum, Citellus citellus, Triturus cristatus, Bombina variegata, Testudo hermanni, Testudo graeca, Elaphe quatuorlineata, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Elaphe situla.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: -
-Πανίδα: 9A, 38C

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: 170 (IN) /170 (AR) -Ουδέτερη: 160, 620 (IN) /160 (AR) -Αρνητική: 140, 162, 230, 242, 250, 948 (IN) / 161, 230, 948 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: εκτροφείο θηραμάτων, καταφύγιο θηραμάτων. -Διεθνές επίπεδο: -

Σπουδαιότητα
Μικτά δάση ειδών Fagus και Quercus με πλούσια χλωρίδα και πανίδα χαρακτηρίζουν την περιοχή, η οποία έχει την πιο αξιόλογη δασική παραγωγή σε όλη την περιοχή του Έβρου. Τα παραδοσιακά αγροδασικά τοπία παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Θράκη
 
Ν. Έβρου :: ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Ν. Έβρου :: ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
Ν. Έβρου :: ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ξάνθης :: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Ν. Ξάνθης :: ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
Ν. Ροδόπης :: ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ, ΙΣΜΑΡΙΣ - ΛΙΜΝΟΘΑ- ΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ, ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
Ν. Ροδόπης :: ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Ν. Ροδόπης :: ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004