Παρασκευή 19 Απριλίου 2024
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ (GR1110002)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus oxycedrus, Υποηπειρωτικοί στεπόμορφοι λειμώνες, Μεσογειακοί λειμώνες με υψηλές πόες και βούρλα (Molinio-Holoschoenion), Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση, Υπολειμματικά αλλουβιακά δάση (Alno-ulmion), Δάση με Quercus frainetto, Δάση ορεινών κωνοφόρων με πευκοδάση Pinus nigra ssp. pallasiana, Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου.

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Rhinolophus hipposideros, Rhinolophus ferrum-equinum, Ursus arctos, Lutra lutra, Spermophilus citellus, Triturus cristatus, Bombina variegata, Testudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla, Barbus plebejus, Cobitis taenia, Euphydryas aurinia.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: 1B, 7C, 3D
-Πανίδα: 10A, 37C, 2D

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: 140 (IN)
-Ουδέτερη: 190, 850 (IN) /150, 161 (AR)
-Αρνητική: 241, 242, 243, 622, 730, 790, 948, 971, 972 (IN) /110, 141, 162, 164, 230, 240, 300, 502, 730, 850 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: -
-Διεθνές επίπεδο: ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα
Η περιοχή έχει σημαντική οικολογική αξία, εξαιτίας της παρουσίας αρπακτικών πτηνών, πολλά από τα οποία είναι σπάνια στην Ευρώπη. Η περιοχή είναι σημαντικός βιότοπος για πολλά ερπετά και πτηνά, ως αποτέλεσμα της θέσης της. Αποτελεί σταυροδρόμι για μεταναστευτικά πτηνά και ιδανική θέση φωλεοποίησης. Εκτός από τους δύο πυρήνες που έχουν ανακηρυχθεί προστατευόμενοι από το 1980, σύμφωνα με νεότερη μελέτη, προτείνεται να δημιουργηθεί μια περιφεριακή ζώνη, καθοριζόμενη από τα όρια του δασικού συμπλέγματος Δαδιάς - Λευκίμμης - Σουφλίου. Το σύμπλεγμα αυτό αποτελεί μία ξεχωριστή περιοχή στο δίκτυο "ΦΥΣΗ 2000"με την ονομασία "Βουνά Έβρου". Σε αυτήν την περιφερειακή ζώνη προτείνεται να απαγορευθούν ή να περιοριστούν κατά χρόνο και τόπο ορισμένες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Θράκη
 
Ν. Έβρου :: ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Ν. Έβρου :: ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
Ν. Έβρου :: ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ξάνθης :: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Ν. Ξάνθης :: ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
Ν. Ροδόπης :: ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ, ΙΣΜΑΡΙΣ - ΛΙΜΝΟΘΑ- ΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ, ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
Ν. Ροδόπης :: ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Ν. Ροδόπης :: ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004