Κυριακή 14 Αυγούστου 2022
Φυσικό Περιβάλλον | Natura 2000
ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ (GR1120004)

Ειδικές πληροφορίες

Τύποι Οικοτόπων
Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Διαπλάσεις αρκεύθων, Δάση φράξου της φυτοκοινωνίας Fraxinus angustifolia, Δάση με Quercus frainetto, Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba.

Είδη φυτών
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων
Lutra lutra, Testudo hermanni, Testudo graeca, Emys orbicularis, Mauremys caspica, Rhodeus sericeus amarus, Barbus plebejus, Cobitis taenia, Lycaena dispar.

'Aλλα σημαντικά είδη
-Χλωρίδα: 1B, 7D -Πανίδα: 6A, 4B, 16C, 4D

Επιπτώσεις - Δράσεις
-Θετική: - -Ουδέτερη: 220, 501, 503, 508 (IN) / 100, 160, 401, 430 (AR) -Αρνητική: 100, 140, 180, 243, 622, 948 (IN) / 140, 180, 230, 243, 301, 852, 853, 948 (AR)

Καθεστώς προστασίας
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: αισθητικό δάσος, καταφύγιο θηραμάτων. -Διεθνές επίπεδο: ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα
Η περιοχή της κοιλάδας του Νέστου χαρακτηρίζεται από πολύ πλούσια βλάστηση (περίπου 500 taxa). Το φαράγγι αποτελεί καταφύγιο για σπάνια αρπακτικά πτηνά και για θηλαστικά όπως η βίδρα (Lutra lutra). Είναι η μοναδική περιοχή της ενδοχώρας όπου φωλιάζει η καστανόχηνα (Tadorna ferruginea) και προστατεύεται ως αισθητικό δάσος από τις 11/7/1977.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Περιεχόμενα Natura
 
Εισαγωγή
Περιγραφή
Ειδικές πληροφορίες
 
 :: Natura 2000 - Θράκη
 
Ν. Έβρου :: ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΔΑΣΟΣ ΔΑΔΙΑΣ - ΣΟΥΦΛΙ
Ν. Έβρου :: ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
Ν. Έβρου :: ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ
Ν. Έβρου :: ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ξάνθης :: ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Ν. Ξάνθης :: ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ - ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ
Ν. Ροδόπης :: ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Ν. Ροδόπης :: ΛΙΜΝΕΣ ΒΙΣΤΟΝΙΣ, ΙΣΜΑΡΙΣ - ΛΙΜΝΟΘΑ- ΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛΥΚΗ, ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ
Ν. Ροδόπης :: ΜΑΡΩΝΕΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Ν. Ροδόπης :: ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΦΙΛΙΟΥΡΗ
 
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004